Tijssen Uw Versspecialist

Kerkstraat 28
6655 KB Puiflijk
(0487) 51 66 64

Privacyverklaring

Tijssen Uw Versspecialist, gevestigd aan Kerkstraat 28, 6655 KB Puiflijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is in het bijzonder bedoeld voor klanten die bestellingen afhalen en klanten die hun bestellingen door Tijssen Uw Versspecialist thuis bezorgd krijgen.

 

Algemeen

Contactgegevens:

Tijssen Uw Versspecialist

Kerkstraat 28

6655 KB Puiflijk

Tel: 0487 516664

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tijssen Uw Versspecialist verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als klant producten afneemt die periodiek via de eigen bezorgdienst op uw woonadres afgeleverd worden of door u of voor u worden opgehaald.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Telefoonnummer (en voor zover van toepassing van een contactpersoon)

· E-mailadres (voor zover noodzakelijk voor toezending digitale factuur)

· Bankrekeningnummer (indien betaling via automatische incasso plaatsvindt).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

· Geen

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Tijssen Uw Versspecialist verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

· U (en indien noodzakelijk uw contactpersoon) te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· Om de door u bestelde producten bij u te kunnen bezorgen of uit te kunnen leveren in onze winkel te Puiflijk

· Voor de financiële afwikkeling van de leveringen middels automatische incasso, indien van toepassing. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Tijssen Uw Versspecialist geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Tijssen Uw Versspecialist) tussen zit. Tijssen Uw Versspecialist gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of –systemen: Exact-online, Mircosoft Office.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tijssen Uw Versspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat binnen twee maanden na beëindiging van de klantrelatie uw gegevens verwijderd worden tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tijssen Uw Versspecialist verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tijssen Uw Versspecialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Tijssen Uw Versspecialist maakt hiervan geen gebruik.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan tijssendirectie@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tijssen Uw Versspecialist zal in beginsel binnen vier weken op  een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Tijssen Uw Versspecialist de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Tijssen Uw Versspecialist stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Tijssen Uw Versspecialist de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Tijssen Uw Versspecialist u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tijssen Uw Versspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via tijssendirectie@gmail.com

 

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een bericht sturen aan tijssendirectie@gmail.com . U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) .

 

Puiflijk, mei 2018

Tijssen Uw Versspecialist

Kerkstraat 28
6655 KB Puiflijk
(0487) 51 66 64

Openingstijden

maandag 08:30 - 18:00
dinsdag 08:30 - 18:00
woensdag 08:30 - 18:00
donderdag 08:30 - 18:00
vrijdag 08:30 - 18:00
zaterdag 08:30 - 17:00
zondag Gesloten